Talentjob/welcome | Nejste přihlášen
1
Přístupů:
865837
VSTUP DO SYSTÉMU
login:

heslo:

Talentjob šetří čas
O systému
Jobs:
23
Registrovaných uživatelů:
201
Online:
RYCHLE HLEDEJ JOB

Novinky

2008-10-11

Výmluvy nebo úspěch - nikdy obojí...

Svět neúspěšných potvrzuje, že jste-li dobří ve vymlouvání se, bude těžké vyniknout v čemkoli jiném. Týká se vás tento článek?2008-10-11

Přidána nová pracovní příležitost.

MěÚ Beroun vyhlašuje výběrové řízení na pozici - referent na odboru dopravy.2008-10-11

Jsme předvídatelní?

Souboj determinismu a individualismu v otázce řešení vztahu mezi strukturou a jejím vlivem na jednání.

Determinismus. Někteří filosofové jsou přesvědčeni, že sociální život podléhá pravidlům, kterým jednání jednotlivce podléhá. Habitus ukládá jedincům vkus, který odpovídá postavení jejich třídy, tím si osvojují praktiky odpovídající postavení a stylu života jejich třídy. Je popírána svoboda lidského jednání. Jedinci si nemohou vybírat co budou dělat, ale řídí se předem stanovenými pravidly. Jednají tak, aby to bylo slučitelné s předem nastaveným systémem.

Jsme předvídatelní? Co na to determinismus:Drží se přesvědčení, že vývoj světa je předem dán jeho současným stavem (případně jeho stavem v kterémkoliv bodě v minulosti či „na počátku“) a absolutně platnými přírodními zákony. Dle tohoto přesvědčení neexistují skutečně náhodné jevy, pocit náhodnosti je dán pouze naší neznalostí příčin. Determinismus dle některých interpretací vylučuje existenci s vůle.“

Jsme obětí vzorců? „Gracusův teorém je teorie o možnosti výpočtu i té nejvzdálenější budoucnosti a minulosti. Při absolutním přijetí determinismu si stačí představit početní vzorec beroucí v úvahu všechny částice naší planety nebo jiného prostředí, pro které potřebujeme výpočet realizovat. Musíme také samozřejmě brát v úvahu i okolí daného prostředí, až do vzdálenosti, odkud téměř není ovlivňováno žádnými vlivy. Získáme tudíž izolovanou část pro výpočet. Potom nám pouze stačí analyzovat všechny částice, jejich pohyb, strukturu a vzájemné ovlivnění v izolovaném prostoru v daném čase a usadit do dokonalého vzorce, který by charakterizoval jejich chování. Po dosazení jiného času by nám mělo teoreticky vyjít postavení částic, jejich chování a struktura v onom čase, ať už minulosti nebo budoucnosti.“

Nebo jednáme zcela nahodile a ojediněle? Co na to individualismus: Tento morální, politický nebo společenský názor a postoj na první místo klade jedince, jeho nezávislost a soběstačnost. Svobodu chápe jako co nejmenší omezování druhými a společností. Individualisté jsou přesvědčeni, že každý jednotlivec má právo prosazovat své individuální zájmy a cíle a starat se především sám o sebe. Individualismus chápe společnost jako více méně nahodilé a volné seskupení osob a odmítá nebo podceňuje společenské vazby člověka, vzájemnou závislost a solidaritu. Tato teorie v souvislosti s tvorbou sociálních systémů počítá se skutečností, že jedinci si mohou vybírat alternativní způsoby jednání. Mohou s pomocí dostupných kulturních zdrojů rozvíjet nové sociální praktiky. Sociální struktura a habitat jejich jednání v žádném případě neomezuje. Jedinec může nahodile přijímat nové formy jednání a pokud tak může činit někdy, může tak jednat pokaždé, struktura mu v nahodilém jednání nezabrání.

Závěr – zlatá střední cesta:

Jednání jedinců je nutno vnímat v dynamické souvislosti sociálních vztahů mezi jedinci a skupinami. Lidské skupiny nejsou determinovány stanovenými pravidly a neřídí se jimi ani během odloučení od ostatních skupin. Jedinci mohou jednat relativně předvídatelně a mohou tím vytvářet sociální řád, protože akceptují společenské chápání toho, co je vhodné.


Dá se říci, že, „všechno souvisí se vším“, ale naše jedinečnost spočívá v nedokonalé předvídatelnosti a relativní neochotě podřídit se předem stanovenému.

Zdroj:

Moderní sociální teorie, Austin Harrington a kol. (Portál, Praha 2006)

www.wikipedie.cz2008-10-11

Toulky s Káčou

Kde? Zde.2008-10-11

Pějme píseň dokola aneb Assessment centrum

Během některých výběrových řízení můžete být pozváni do tzv. Assessment centra. Co tato metoda obnáší?

Více najdete zde.2008-10-11

Hledání pravdy - Sókratés

Sókratovské tázání - Pravdu odhalí výslech.

“K radosti politiků a ke zklamání filosofů je možné spoustu lidí přesvědčit v podstatě o čemkoli, dokud člověk nezačne používat rozumové argumenty. Tzv. Sókratovská metoda zahrnuje nelítostnou palbu otázek sloužících ke zpochybnění stanoviska druhého a na základě toho, co sám řekl a uznal. Nevěři, že pravda je něco, co by mu mohlo patřit – jako nějaký originál, který mu náleží a on ji může podle libosti udělovat druhým. Byl přesvědčen, že pravda přebývá ve světě a v lidech a s pomocí logických otázek ji lze vynést na světlo. V praxi většinou žádal uznávané odborníky, aby mu sdělili svou definici spravedlnosti, odvahy nebo dobra. Dialog pokračoval systematicky krok za krokem a filosof postupně rozšiřoval své otázky, dokud nenalezl něco, co bylo pravdivé a zároveň v rozporu s úvodním postojem druhého. Pak pokračoval ve vyptávání, dokud společně nedospěli se svým protivníkem k přijatelné definici. Jakmile partneři při diskusi klopýtli, nebylo cesty zpátky. Sókratés jim nikdy nedovolil, aby určité stanovisko přijali jen dočasně, ani aby zastávali názor, jemuž nevěří. Nešlo o to, co si lidé mohou myslet, nýbrž o to, o čem jsou opravdu přesvědčeni. Cílem filosofa bylo zdokonalovat lidskou duši, a ne pouze vylepšovat jakýsi neosobní kánon myšlení. Sókratés chtěl svým oponentům zabránit, aby pronášeli předem připravené odpovědi, které by „papouškovali“ po údajných odbornících. Sókratés po lidech žádal, aby samostatně uvažovali. Každý myslící člověk pravidelně uvažuje o svých cílech a motivech a o tom, z čeho vycházejí. Sókratovské hledání pravdy spočívalo ve veřejném zostouzení vážených občanů a oni v něm správně viděli podkopávání kořenů společnosti. Byl obviněn, že kazí mládež a byl odsouzen k smrti.”

Věřte svému úsudku, ne tomu, co (nejen) Vám druzí předkládají.

 

Zdroj:

Nicholas Fearn, Jak a o čem přemýšlejí filosofové

(Portál 2004)2008-10-11

Knihy pro váš úspěch

Americký magazín Success uveřejnil seznam 25 nejdůležitějších knih pro celoživotní úspěch. Jednotlivé tituly najdete v tomto článku.2008-10-11

Příkaz doby: Vypadat dobře!

Kdo chce dělat kariéru, musí odpovídajícím způsobem vypadat. Dnes si to myslí již více jak třetina manažerů. Celý článek...2008-10-11

Jak efektivně vést porady

Tato nová kniha vyšla v nakladatelství GRADA. Více se dozvíte zde.2008-10-11

Zdravé sebevědomí

Vaše vnímání sama sebe má velký vliv na to, jak vás vnímají ostatní. Osvojte si některé z těchto tipů.Další novinky:    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 

VIP KLIENTI
Google Pagerank - talentjob.czGoogle Pagerank      S-Rank - talentjob.czS-Rank      JyxoRank - talentjob.czJyxoRank     
VIP
KLIENTI